Formulieren – Huisartsen Medisch Centrum Putstraat – Landgraaf
Huisartsen Medisch Centrum Putstraat
Putstraat 32 6372 BK
Landgraaf

Formulieren

Vragenlijst SOA-risico spiraal

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt met het verzoek tot het plaatsen van een spiraal verzoeken wij u de Vragenlijst spiraal te downloaden. Om het consult tijdens het plaatsen vlot te laten verlopen en u niet voor onverwachtse vragen komt te staan verzoeken wij u de vragenlijst te beantwoorden en het formulier ingevuld mee te nemen naar uw afspraak met de huisarts.

Uitschrijving in de praktijk

Als u overstapt naar een andere huisartsenpraktijk is het belangrijk dat uw medische gegevens goed worden overgedragen.

Als patiënt dient u hier toestemming voor te geven.

Wij vragen de “akkoordverklaring verzending medisch dossier” in te vullen zodat wij uw dossier naar uw nieuwe huisarts kunnen verzenden.
Dit kan op twee manieren gebeuren: elektronisch of per aangetekende post.

Let op: voor uw kinderen vanaf 12 jaar gelden aparte regels! Zij moeten zelf tekenen voor hun dossieroverdracht.

Akkoordverklaring.

Euthanasieverklaring

Steeds meer mensen willen hun wensen rondom hun levenseinde en met name euthanasie vastleggen en kenbaar maken aan hun huisarts.
Als praktijk staan wij hier achter en willen wij u vragen om een afspraak met uw huisarts te maken als u hierover wilt praten.
Op de website www.thuisarts.nl vindt u meer informatie over euthanasie
Ook kunt u op onze website een voorbeeld downloaden van een euthanasieverklaring. Wij hebben 2 varianten:

Klik hier voor de korte variant
Klik hier voor de uitgebreide variant

Met klem willen wij benadrukken dat alleen een verklaring afgeven niet voldoende is. Een gesprek met uw huisarts is altijd nodig!

Volg je zorg – Grip op je zorg

https://www.volgjezorg.nl/