Afspraken – Huisartsen Medisch Centrum Putstraat – Landgraaf

Huisartsen Medisch Centrum Putstraat

Klik hier voor meer informatie over het Corona vaccin

Maatregelen in verband met het coronavirus

Als u luchtwegklachten heeft: niezen, hoesten of keelpijn mag u NIET naar de praktijk komen.

Vanwege de RIVM richtlijnen en het aanbieden van zorg op afstand zijn de spreekuurplekken minder dan u gewend bent. Dit kan betekenen dat de wachttijd langer is en ook kan de wachttijd per huisarts verschillen. Wij zijn genoodzaakt om dit te doen zodat wij geen volle wachtkamers hebben en de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen. Momenteel is het alleen mogelijk om online telefonische consulten te plannen.

Klik hier onder op de button Maatregelen Coronavirus voor meer informatie

Afspraken

SPOED

Spoedeisende klachten hebben altijd voorrang!

Voor levensbedreigende zaken belt u 112. Voor overige zaken belt u de praktijk. Druk dan vooral op keuze 1.

De assistente werkt volgens de triage richtlijnen en zal met enkele vragen inschatten hoe en wanneer u gezien moet worden door de huisarts. Vaak zal ze hierover overleg hebben met de huisarts. Geeft u vooral aan als u zich ongerust maakt over uw medische klachten of het niet vertrouwt.

Zelf afspraken inplannen

U kunt ook zelf afspraken inplannen wanneer u een account heeft aangemaakt. Nadat u een account heet aangemaakt, wordt u door de assistente gebeld om het account te koppelen aan uw dossier. U kunt nu:

  • Zelf een telefonische afspraak inplannen (10 minuten)
  • Uw chronische medicatie herhalen
  • Een E-consult (bericht) starten

Door de app “uw arts online” te downloaden kunt u bovenstaande zaken ook via uw smartphone regelen.

Afspraak via de assistente inplannen

U kunt tussen 08.00 en 12.30 uur en tussen 14.30 en 17.00 uur op het algemeen nummer (045-5320660) bellen voor het maken van een afspraak.

Afspraak op afstand

Bij een afspraak op afstand komt u niet naar de praktijk. Voordelen hiervan zijn:

  • U hoeft niet naar de praktijk te komen
  • U hoeft geen vrij te nemen
  • U hoeft niet in de wachtkamer te wachten
  • U wordt geholpen door uw eigen huisarts
  • Een afspraak op afstand kan vaak sneller ingepland worden dan een afspraak op de praktijk

Beeldbellen:

Hierbij heeft u via uw mobiele telefoon, laptop of tablet een videoconsult met de huisarts of praktijkondersteuner. U krijgt een beveiligde link toegestuurd per e-mail. Op het afgesproken tijdstip klikt u de link aan en komt de verbinding tot stand. Een beeldbelconsult duurt 20 minuten.

Telefonisch consult:

U wordt door de huisarts of praktijkondersteuner gebeld rond het afgesproken tijdstip. Een telefonisch consult duurt standaard 10 minuten. Als u meer tijd nodig heeft, geeft u dit dan aan bij de assistente. Als u een account heeft aangemaakt  kunt u zelf een telefonische afspraak inplannen.

E-mail:

Eenvoudige, vaak korte vragen kunt u e-mailen naar ass.mcputstraat@ezorg.nl. U kunt ook foto’s van “vlekjes” doorsturen. We vragen u dan een scherpe en goed belichte foto te mailen. U krijgt dezelfde dag antwoord als u e-mailt vóór 15.00 uur.

E-consulten/ berichten:

Dit kan alleen als u een account heeft. Via een e-consult kunt u via een beveiligde verbinding direct een vraag stellen aan uw huisarts. U krijgt binnen 48 uur antwoord.

Afspraak op het spreekuur

Als een afspraak op het spreekuur nog wenselijk is, kan deze worden ingepland. Vanwege de RIVM richtlijnen en het aanbieden van zorg op afstand zijn de spreekuurplekken minder dan u gewend bent. Dit kan betekenen dat de wachttijd langer is. De wachttijd kan ook per huisarts verschillen. Een afspraak op het spreekuur duurt 10 minuten, als u meer tijd nodig heeft, geeft u dit dan aan bij de assistente.

Voordat de afspraak ingepland wordt, zal de assistente vragen of u klachten heeft die bij het coronavirus passen. Dezelfde check vindt plaats als u zich aanmeldt bij de balie.
Krijgt u tussentijds luchtwegklachten óf koorts, meldt dit dan altijd vóórdat u naar de praktijk komt. Wij kunnen u dan op een apart spreekuur inplannen.
Kan de afspraak niet doorgaan? Wilt u dan zo spoedig mogelijk de afspraak afbellen. Wij kunnen die plek aan een andere patiënt geven.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
Zij zal u enkele vragen stellen om het spoedeisend karakter van uw Klachten in te schatten.
U verneemt van de assistente tussen welk tijdspad u de huisarts kunt verwachten.
Wij vragen u vóór 10.00 uur te bellen indien u dezelfde dag een visite wenst.
Soms is het noodzakelijk dat u naar de praktijk komt, omdat daar de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter zijn.
Huisbezoeken zijn niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.